Psychoterapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest formą terapii ograniczonej w czasie, której celem jest poprawa relacji w parach poprzez wzmocnienie emocjonalnej i fizycznej więzi.
Powstała w latach ’80 ubiegłego wieku, a jej twórczynią jest dr Sue Johnson, psychoterapeutka, psycholożka kliniczna, badaczka oraz wykładowczyni akademicka.

Opierając się na badaniach dotyczących teorii przywiązania, terapia EFT traktuje bezpieczeństwo związku partnerskiego jako najlepszą dźwignię zmiany w związku i niezbędne źródło rozwoju zarówno pary, jak i jednostki. Wzmocnienie więzi emocjonalnych pozwala otworzyć się na siebie nawzajem, (także w fizycznym wymiarze) i zbudować wspierający i satysfakcjonujący związek.

EFT czerpie z trzech głównych źródeł teoretycznych: na teorii przywiązania opiera rozumienie istoty miłości, a na podejściu humanistyczno - doświadczeniowym oraz systemowym - rozumienie procesu zmiany w terapii.

Obecnie istnieje pokaźna liczba badań udowadniających skuteczność EFT i stabilność efektu terapii w czasie. Podejście to jest praktykowane na całym świecie, w różnych grupach kulturowych oraz w pracy zarówno z parami tradycyjnymi, jak i nietradycyjnymi, w tym parami tej samej płci.